Основни качества на тона

posted in: Музикален речник | 0

Основни качества на тона са височината, силата, трайността и тембъра.

Височината зависи от честотата на трептенията на звукоизточника; силата- от амплитудата на звуковите вълни; трайността- от времето през, което звучи тона. Тембърът е качество, по което се различават тонове, произведени от различни източници- музикални инструменти, човешки гласове. Той зависи от броя, височината и силата на обертоновете, които звучат едновременно с основния тон. 

Последни термини от Музикален речник:

Прочетете още: