Как да четем ноти? част 1

Да знаеш да четеш ноти е много важно и полезно нещо. Освен да разбереш какво е написал композиторът, нотите са нужни да можеш ти да повториш това, което „казва“ той. Да повториш музиката му означава да изсвириш на някой музикален инструмент записаните от него ноти. Композиторът записва своята музика върху страниците на нотен лист, който наричаме нотна партитура.

Тя съдържа в себе си целия нотен текст на музикалното произведение, названието, видовете и броя на музикалните инструменти, както и други допълнителни означения.

На пръв поглед придобиването на такова умение изглежда сложно и в началото изисква много труд. Но когато учиш нов език да не би да е лесно?… Както учим буквите и думите на нов език, така учим и музикалния език чрез нотите. Използвани в подходяща комбинация, те могат да въздействат силно на човека. С ежедневни усилия и постоянство се научаваме да разчитаме всички любими мелодии. Това става постепенно, а не отведнъж. Затова ни е нужно търпение и увереност, че ще се справим. Въпреки трудностите, трябва да продължаваме да разучаваме откъс след откъс, мелодия след мелодия, с малки крачки и смело да вървим към усъвършенстване на музикалните умения.

Нотите са специални знаци, с които се записват тоновете. Те представляват празно или запълнено елипсовидно колелце.

Нотите се пишат върху линиите, в междулинията

или с помощта на допълнителни линии под и над петолинието. Тяхната позиция върху него показват височина им.

Петолинието е съставено от общо пет успоредни линии и четири междулиния. Понеже няма достатъчно място за всички ноти върху петолинието, се изписват допълнителни линии (черти) под и над него.

ПЕТОЛИНИЕ

Нотите се разделят на отделни тактове с помощта на тънки вертикални линии, които преминават през петолинието. Те се наричат тактови черти.

тактова черта
такт

Повече за такт прочетете в публикация „Какво е ритъм и метрум?“)

В музиката се използват 88 тона, които имат от 16 до 4096 трептения в секунда. Подредени по височина, те образуват пълния звукоред на музикалната система. Седем от тях са приети за основни. Всяка нота има име: „до“, „ре“, „ми“, „фа“, „сол“, „ла“ и „си“. На всяко име съответства писмен знак. Нотите от „до“ до „си“ отговарят на буквите C-D-E-F-G-A-B.

АБОНИРАЙ СЕ!

(Научи лесно нотите върху клавиатурата на пианото с помощта на този плейлист тук👌 )

От всяко следващо „до”, те се повтарят отново и отново. Тоест, подреждат се така: C-D-E-F-G-A-B (до-ре-ми-фа-сол-ла-си); C-D-E-F-G-A-B (до-ре-ми-фа-сол-ла-си) и т.н.

Имената отговарят на всички бели клавиши на пианото. Разбира се, черните клавиши също имат имена, но сега е важно, като за начало, да запомните тези на белите.

На пианото музикалният звукоред се разпределя в октавови групи. Всяка октава включва седемте основни степени. Осмата степен е октавово повторение на първата и същевременно начален тон на всяка следваща октава.

Забележете, че клавиатурата е разделена на групи от по два и по три черни клавиша, като този модел многократно се повтаря.

(За октавовите групи прочетете повече в публикацията „Кратко ръководство по пиано за начинаещи)  

Има лесен начин как да се намират местата на нотите върху клавиатурата. Обърнете внимание къде стоят „до” и „фа”.

Видяхте ли? Нотата „до” е отляво на двата черни клавиша, нотата „фа” е също отляво, но на трите черни клавиша. Когато научите и запомните местата им, по-бързо ще се ориентирате и ще знаете къде стоят останалите клавиши.

За да познаем коя е нотата върху петолинието ние използваме писмени знаци, наречени музикални ключове (или нотни ключове).

sol-klyuchfa-klyuchklyuch-do

Те се изписват в началото на всяко петолиние. Тяхната роля е важна, защото те определят името и октавовата принадлежност на тона, а чрез него и на останалите тонове от звукореда записани върху петолинието. Ключовете се използват, за да се избегне изписването на голям брой допълнителни черти над и под петолинието. Най-често използвани са ключовете „сол“ и „фа“. Ключът „сол“ се нарича също виолинов. Казва се „сол“, защото се изписва на същото място, на което се намира нотата „сол“.Klyuch-sol-i-nota-sol

Ключ „фа“ се нарича също басов. Казва се „фа“, защото се изписва на същото място, на което се намира нотата „фа“.Klyuch-Fa-i-nota-fa

Няма как да не сте забелязвали „сол“ ключ като музикален мотив, който се свързва със самата музика. В днешно време може да го видите на различни места, дори и върху дрехи.

Обикновено нотите, които се четат на „сол“ ключ се свирят с дясна ръка. Той се свързва с високите тонове или високите гласове. Ключът „сол“ се намира върху втората линия (втората по ред линия от долу на горе) на петолинието. Нотите, които се четат на „фа“ ключ най-често се свирят с лява ръка. Той се свързва с ниските тонове (т.нар. „бас” в музиката означава нисък глас). Ключът „фа“ се намира върху четвъртата линия (четвърта по ред линия от долу нагоре) на петолинието, като двете точки след него маркират нотата „фа“.

Когато се научите да свирите едновременно с двете ръце музикално произведение ще забележите този знак.

аколада

Той се казва аколада (в превод от френски език „accolade“ означава „прегръдка“). Обозначението ни показва, че нотите на двата ключа „сол“ и „фа“ се свирят едновременно. Аколадата е скоба, която може да свърже две или повече петолиния.

Първата нота, която повечето начинаещи пианисти се научават да четат е средно „до“ (до от първа октава). Nota-do-na-fa-klyuchТо се намира между ключовете „сол“ и „фа“. Нота „до“ освен, че изглежда като елипсовидно колелце има и допълнителна линия, която минава хоризонтално през нея.

do-ot-parva-oktava-na-sol-i-fa-klyuch-1

Може да кажем, че средно “до“ е свързващата връзка между двата ключа. То е основна ориентация за четенето на ноти. Забележете нещо важно! Нота „до” се намира по средата между двата ключа, но какво е нейното разположение спрямо всеки ключ?

Да, то е различно. Обърнете внимание, че след ключ „сол” тя се намира под петолинието, а след ключ „фа” – над петолинието. Трябва да запомним това, защото когато четем нотата, това ще ви ориентира бързо, с коя ръка трябва да свирим. Това всъщност е една и съща нота, но когато „до” се намира под петолинието след ключ „сол” веднага трябва да имаме готовност, че ще свирим с дясна ръка и обратно-когато „до” се намира над петолинието, това е знак, че свирим с лява ръка.

Когато се учим да четем ноти, може да използваме лесни начини, за по-бързото им разчитане върху петолинието. Ако знаете, къде се намира нотата „до”, веднага ще прочетете следващата нота, защото точно над нея е нотата „ре”. Може да използвате същия метод и с другите ноти, като над „ре” се намира „ми”, над „ми” –„фа”, над „фа“- „сол“ и т.н. (Тази техника се прилага и в обратния ред. Когато знаете къде се намира нотата „ми”, бързо ще разберете, че под нея е „ре” , под „ре“- „до“ и т.н.).

Нотите от първа октава на ключ „сол“

Да разгледаме лесен начин, как да запомним нотите върху петолинието на ключ „сол”. Ако запомним последователността на нотите само на линиите върху петолинието– „ми-сол-си-ре-фа” и на тези в междулинията – „фа-ла-до-ми”, ще можете бързо да ги отгатвате и намирате.

Това ще помогне по-лесно да ги откривате върху клавиатурата на пианото.

 При ключ „фа“ последователността на нотите на линиите и в междулинията е различна, но принципът е същият- като ги научите, ще можете лесно да четете нотите върху петолинието. На линиите последователността на нотите е „сол-си-ре-фа-ла”, а на междулинията- „ла-до-ми-сол”.

 Има и още лесни начини да четете по-лесно нотите, като обърнете внимание на нотата „сол” върху петолинието на „сол” ключ. Забелязахте ли, че те се намират върху една и съща линия на петолинието (това е третата линия) и имат едно и също име? След като видим „сол” ключ, веднага знаем, че нотата която стои на същата линия, се казва- „сол”.

(Ако обърнем внимание на „фа” ключ, ще открием, че тази особеност се повтаря. Нотата, която стои на четвъртата линия на петолинието на басовият ключ е „фа” (от малка октава)

След като знаете кои са нотите „сол“ и „до“ (от първа октава) на ключ „сол“ лесно може да откриете нотите между тях. Това са „ре“, „ми“ и „фа“ (от първа октава) във възходяща посока.

ре-ми-фа/ си-ла-сол

Като знаете нотите „до“ (от първа октава) и „фа“ (от малка октава) на ключ „фа“ лесно ще намерите и нотите в съседство между тях. Това са „си“, „ла“ и „сол“ (от малка октава) в низходяща посока.

Ако прилагате показаните методи по-горе за по-лесно четене на ноти ще можете по-бързо да ги намирате не само върху петолинието, а и да ги свирите на вашето пиано. Може да разгледате в показаната таблица по-долу къде се намират нотите от различни октавови групи на петолинието и точно на каквo буквенo наименованиe отговаря всяка от тях. Повече за буквените наименования ще научите в публикацията: „Кратко ръководство по пиано за начинаещи“.

Нотите от първа октава
Нотите от втора октава
Нотите от трета октава
Нотите от малка октава
Нотите от голяма октава
Първа-втора-трета-малка-голяма октава (Pdf file)

Гледайте кратките видеа в Youtube за тоновете от основните октави- първа, втора, малка и голяма. На тях ще видите къде се пишат те на петолинието и свирят на пианото.

Нотите от първа октаваYoutube
Нотите от втора октаваYoutube
Нотите от малка октаваYoutube
Нотите от голяма октаваYoutube
„Къде се намират нотите от първа, втора, малка и голяма октава?“


Теория за начинаещи:Последни публикации: