Мелизми

posted in: Музикален речник | 0

Мелизми (орнаменти/ украшения) наричаме кратките мелодически украшения към отделните тонове в мелодията. В нотния текст те се пишат изцяло с малки ноти или се отбелязват с определени знаци.

Времетраенето им обикновено е за сметка на трайността на „украсявания“ тон. Най-често се срещат:

  • къс форшлаг („предудар“) – с един „украсителен“ тон
къс форшлаг 1
къс форшлаг 2
  • двоен форшлаг – с два или няколко „украсителни“ тона
двоен форшлаг
  • мордент – когато след „украсения“ тон се изпълнява спомагателен тон на съседна степен, а след това отново „украсения“ тон
морденти
  • групето – състои се обикновено от 4-5 тона и представлява редуване на „украсения“ тон с двете му съседни степени
орнаменти “групето“
  • трилер – многократно бързо редуване на „украсения“ тон с горната му съседна степен
трилер

Мордентът, групето и трилерът се употребяват предимно в инструменталната музика.

Гледайте видео урокът със „Synthesia“:

АБОНИРАЙ СЕ!


Последни термини от Музикален речник:

Прочетете още: