Октава. Октавови групи.

posted in: Музикален речник | 0

Разстоянието от даден тон до неговото повторение нагоре или надолу се нарича октава. Тоновете, които са включени в октавата, образуват октавова група. Всички тонове на звукореда са разпределени в осем октавови групи: субконтра; контра; голяма; малка; първа; втора; трета; четвърта октава. От пета октава се използва само първият тон.

Обогати се по темата! Прочети „Кратко ръководство по пиано за начинаещи“, за да разбереш къде се намират октавовите групи върху клавиатурата на пианото.


Последни термини от Музикален речник:

Прочетете още: