Кратко ръководство по пиано за начинаещи

Имате желание да се научите да свирите на пиано, но не знаете от къде да започнете? Трябва да знаете, че сте попаднали на правилното място. Прочетете това кратко ръководство по пиано за начинаещи, за да получите въвеждащи знания.

Пианото е един от музикалните инструменти с най-пленителен и изящен звук. Едни от най-красивите класически музикални произведения са създадени само за пиано. Той е клавишен музикален инструмент, който има метални струни. Излиза звук, когато специални покрити с филц чукчета удрят върху тях, управлявани от клавиатурата на пианото. Тоест клавишът, който натискаме на клавиатурата, задвижва чукчето и то удря върху конкретната струна.

Едно стандартно пиано има бели и черни клавиши, които са общо 88 на брой. Те са подредени в определен ред и образуват седем пълни октави плюс няколко клавиша.

Белите клавиши показват основните звуци на пианото, а черните- техните понижени или повишени варианти.

Защо има черни клавиши на него? Защото те ни помагат да различаваме клавишите един от друг. Така ги намираме по-лесни на пианото. Затова и ориентацията е лесна спрямо черните клавиши, защото те се редуват на групи по два и три клавиша. Хайде, опитайте да намерите всички групи от по два черни клавиша от ляво надясно, а след това всички групички от по 3 клавиша!

Най-вдясно тоновете на пианото звучат високо, в средата средно високо (близо до човешкият глас) и постепенно колкото отиваме повече наляво по клавиатурата те звучат все по-ниско. Когато казваме, че мелодията отива „нагоре“, ние свирим в посока надясно на клавиатурата, защото тоновете стават по-високи. (И обратното, когато казваме, че посоката на мелодията е „надолу“, свирим наляво на клавиатурата.)

Тоновете на музикалната система, подредени по височина във възходящ ред (в посока надясно по клавиатурата) или низходящ (в посока наляво по клавиатурата) , образуват звукоред.

От всички тонове седем имат самостоятелни имена и се повтарят многократно по клавиатурата. Те всеки път са с различна височина. Това са до (C), ре (D), ми (E), фа (F), сол (G), ла (A), си (H).

АБОНИРАЙ СЕ!

Като се вслушаме внимателно ще чуем, че разстоянието между два съседни клавиша е различно. Между тоновете „ми“ и „фа“ и „си“ и „до“ то е полутон, тоест то е по-малко, отколкото разстоянието между останалите. Между „до“ и „ре“, „ре“ и „ми“, „фа“ и „сол“, „сол“ и „ла“, „ла“ и „си“ то е по-голямо и е цял тон.

Разстоянието от даден тон до неговото повторение нагоре или надолу се нарича октава. Тоновете, които са включени в тази октава образуват октавова група. Всички тонове в звукореда са разпределени в осем октавови групи:

субконтра октава

контра октава

голяма октава

малка октава

първа октава

втора октава

трета октава

четвърта октава

пета октава

Изсвирените тонове на субконтра октава звучат най-ниско, а на пета- най-високо. Те на практика рядко се свирят на пиано. От пета октава се използва само първият тон „до“. В свиренето на пиано най-често използвани октави са голяма, малка, първа, втора и трета октава. Всяка октавова група се обозначава чрез отделно по вид латинско обозначение. То ни помага лесно да разбираме към коя октава принадлежи всеки тон.

За да разберете как се изписват точно символите, разгледайте таблицата по-долу.

Субконтра – А2Малка – cТрета – c3
Контра – c1Първа – c1Четвърта – c4
Голяма – CВтора – c2Пета – c5
Означение на октавовите групи

Следва да направим кратко упражнение. Нека да намерим тона „до“! (Може да го откриете много лесно! Трябва просто да намерите къде се намира групата от два черни клавиша на пианото.) Винаги тонът „до“ стои отляво на първият черен клавиш от тази група. След това може да се упражните, като намерите къде е „до“ по цялата клавиатура на пианото. Лесно е нали? Продължаваме, като този път търсим тона „до“, но точно от първа октава. В този случай, не забравяйте, че първо трябва да намерим октавовата група и след това групичката от два черни клавиша, за да открием тона. Намерихте ли го? Хайде сега намерете „до“ от малка октава. Сигурна съм, че сте се справили още по-лесно! Така в началото може да се упражнявате, като откривате всички тонове в различните октавови групи.

Когато свирим на пиано всеки пръст има своя номер. На дясна ръка в посока от ляво надясно пръстите са 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти. На лява ръка палецът отново е 1-ви пръст, но в посока от ляво надясно пръстите са с номерация в обратен ред- 5-ти, 4-ти, 3-ти, 2-ри и 1-ви. Свиренето с правилни пръсти е от съществено значение за добрата техника на всеки пианист. В началото това може да ви затрудни, но след това сами, интуитивно ще откривате коя пръстовка е най-удобната при свирене.

Пръстовка

Всичко от начина, по който седите до начина, по който пускате пръстите си върху клавиатурата, ще повлияе на звука на пианото. 

Правилната позиция на седене и стойка ще ви позволи да прехвърлите енергията от цялото си тяло към върховете на пръстите. 

  • Няма значение на какво стоите- дали на специално столче за пиано или обикновен стол. Важното е да е удобен, здрав и да е на правилна височина за вас. Разбира се, най-добрият вариант е да може да регулирате височината му.
  • Поставете столчето успоредно в средата на клавиатурата, но не прекалено близо до пианото. Трябва да имате достатъчно разстояние, в което да имате спокойствие, че ще достигнете до всички клавиши удобно и лесно.
  • Не сядайте върху цялата седалка на столчето. Най-добре е да сте в края му, защото така краката ви ще имат повече опора и удобно ще достигат до педалите, когато свирите.
  • Лактите на ръцете не трябва да са прекалено високо или ниско, а изравнени на нивото на клавиатурата на пианото, огънати навън. (Тук отново може да погледнете, дали височината на столчето е добра. Ако стола ви е нисък и нямате възможност за регулирането му може да използвате под ръка някоя постелка, стига да е удобна и твърда. Не е препоръчително да слагате меки възглавници!)
  • Важно е да свирите с възглавничките на пръстите върху клавиатурата. Ръката да е леко свита (все едно държите малка топка) със заоблени пръсти, като връхтетата на пръстите ви докосват добре клавишите. (Ако това е трудно да си го представите, поставете ръката върху коляното си, след това отново я сложете върху клавиатурата в същата позиция.) Позицията на пръстите по време на свирене е важна, но никога не трябва да разчитате само на нея, защото тя е свързана пряко и с позицията на цялото ви тяло.
  • Тялото трябва да е с изправена стойка. Представете си, че все едно „преминава линия покрай вашият гръбначен стълб“ от най-долната до най-горната част. (В началото може да забравяте това и да е уморителна тази позиция на тялото, която постоянно трябва да имате, но не се притеснявайте! С времето ще привикнете към нея и дори ще я почувствате като естествена.)
  • Раменете трябва да са отпуснати, а не стегнати!
  • Докато свирите, лактите трябва да се движат плавно по клавиатурата на пианото.
  • Не стягайте китките на ръцете. Те трябва да са отпуснати и гъвкави. По този начин ще преобразувате тежестта на ръката в „енергия за свирене“. Не се противопоставяйте на гравитацията, като държите нагоре китката и я стягате. Тя е главен помощник по време на свирене, защото спомага движението на ръката да е по-естествено и по-плавно.

Теория за начинаещи:Последни публикации: