Разновидности на мажорния и минорния лад

В публикацията „Как да четем ноти?- част 2“ разгледахме мажорния (Dur) и минорен лад (mall) в натурален вид. Нека припомним между кои степени се намират полутоновете. В мажорния лад те са между III и IV, VII и I,

а в минорния лад те са между II и III, V и VI степен.

Освен натурален вид мажорният лад може да има и други разновидности с различна структура. Това са:

  • хармоничен мажор– при него VI степен е понижена (тоест между VI и VII степен се получава 1 тон и 1/2, което е интервал увеличена секунда / ув.2)
  • мелодичен мажор– при него VI и VII степен са понижени
  • бихармоничен мажор– с понижени II и VI степен, като се получават две увеличени секунди между II-III, VI-VII степен

Минорния лад бива натурален:

  • хармоничен минор– с повишена VII степен (тоест между VI и VII степен се получава интервал увеличена секунда)
  • мелодичен минор– при него са повишени VI и VII степен
  • бихармоничен минор– с повишени IV и VII степен, като се получават две увеличени секунди между IIIIV, VIVII степен

Теория за начинаещи:Последни публикации: