СЕДНАЛО Е ДЖОРЕ – лесен урок по пиано с ноти и текст

posted in: Детски песни | 0

СЕДНАЛО Е ДЖОРЕ

Ноти за пиано

Ноти за една ръка

Ноти за две ръце


ВИДЕО УРОК:


ТЕКСТ:

Седнало е Джоре дос, седнало е Джоре. Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.

Ванка на вартици дос, ванка на вартици. Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.

Шарен чорап плете дос, шарен чорап плете. Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.

Йотдол иде девойче, то на Джоре вели: Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.

Що работиш тука дос, що работиш тука? Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.

Шарен чорап плета дос, шарен чорап плета. Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.

Кому че го дадеш дос, кому че го дадеш? Ти лудо Джоре дос, ти си лудо Джоре.

Който мене земе дос, нему че го йодам.Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре!

Я чу тебе земa дос, я чу тебе земa. Ти лудо Джоре дос, ти си лудо Джоре.

Тебе че го йодам дос, тебе че го йодам. Ти лудо Джоре дос, ти си лудо Джоре.

българска народна песен


АБОНИРАЙ СЕ!

Каталог „Детски песни“:

Последни публикации: