Метрични особености на българската народна музика

В българската народна музика много често се срещат сложни метруми, при които пулсират неравни по трайност дялове. Тези дялове представляват двувременни и тривременни прости метруми. От свързването им при изпълнение в по-бързо темпо простите метруми се обособяват в неравни по … Continued

Какво е ритъм и метрум?

Всяка нота в музиката звучи точно определено време. Слушайки я чуваме, че музикалните тонове не звучат еднакво дълго. Едни тонове са по-дълги, а други по-кратки. Съотношението между различните по времетраене тонове се отбелязва със нотни стойности. Те определят относителната трайност … Continued

error: Защитено съдържание!