Октава. Октавови групи.

posted in: Музикален речник | 0

Разстоянието от даден тон до неговото повторение нагоре или надолу се нарича октава. Тоновете, които са включени в октавата, образуват октавова група. Всички тонове на звукореда са разпределени в осем октавови групи: субконтра; контра; голяма; малка; първа; втора; трета; четвърта … Continued

error: Защитено съдържание!