Триола

posted in: Музикален речник | 0

Триола е ритмична група от три ноти, които са равни по стойност. Те се изпълняват за време съответстващо на продължителността на две ноти от същия вид. Триолата се означава с цифрата три и дъгичка, написани над или под нотите. Обогатете … Continued

Какво е ритъм и метрум?

Всяка нота в музиката звучи точно определено време. Слушайки я чуваме, че музикалните тонове не звучат еднакво дълго. Едни тонове са по-дълги, а други по-кратки. Съотношението между различните по времетраене тонове се отбелязва със нотни стойности. Те определят относителната трайност … Continued

error: Защитено съдържание!