Четиризвучия

Акорд, състоящ се от четири различни тона наричаме четиризвучие. Най-широко приложение в музикалната практика е четиризвучието, построено върху V степен- доминантово четиризвучие. Когато основният му тон е в баса, доминантовото четиризвучие се нарича доминантов септакорд. То се състои от мажорно … Continued

error: Защитено съдържание!