Тактов размер

posted in: Музикален речник | 0

Размерът определя колко удара и каква нотна стойност има във всеки такт. Обозначава се с две цифри една под друга. Горната цифра на размера показва броя на метричните времена в един такт, тоест колко удара ще има във всеки такт, а долната- каква е мерната единица стойност на едно метрично време.

Научете повече за размер, като прочетете статията „Какво е ритъм и метрум?“.


Последни термини от Музикален речник:

Прочетете още: