Темпо

posted in: Музикален речник | 0

В зависимост от характера и съдържанието на музикалните произведения те се изпълняват с различна бързина. Бързината, с която протичат във времето музикалните произведения се нарича темпо. Прието е темпата да се означават с италиански термини, които се пишат над петолинието в началото на музикалното произведение.