Звукоред

posted in: Музикален речник | 0

Звукоред е съвкупност от всички тонове на музикалната система, които са подредени по височина във възходящ или низходящ ред.

Последни термини от Музикален речник:

Прочетете още: